Orphanet: deleted in azoospermia 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DAZ4 - deleted in azoospermia 4

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Yq11.23
 • OMIM: 400048
 • HGNC: 15966
 • UniProtKB: Q86SG3
 • Genatlas: DAZ4
 • Ensembl: ENSG00000205916
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: DAZ4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.