Orphanet: dystrophin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DMD - dystrophin

 • Synonim(y) : BMD, DXS142, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, muscular dystrophy, Duchenne and Becker types
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRX85, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, mental retardation, X-linked 85
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp21.2-p21.1
 • OMIM: 300377
 • HGNC: 2928
 • UniProtKB: P11532
 • Genatlas: DMD
 • Ensembl: ENSG00000198947
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P11532
 • LOVD: DMD

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.