Orphanet: docking protein 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DOK7 - docking protein 7

 • Synonim(y) : Dok-7, FLJ33718, FLJ39137
 • Poprzednie symbole i nazwy : C4orf25, chromosome 4 open reading frame 25
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p16.3
 • OMIM: 610285
 • HGNC: 26594
 • UniProtKB: Q18PE1
 • Genatlas: DOK7
 • Ensembl: ENSG00000175920
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q18PE1
 • LOVD: DOK7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.