Orphanet: desmocollin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DSC2 - desmocollin 2

 • Synonim(y) : CDHF2
 • Poprzednie symbole i nazwy : DSC3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q12.1
 • OMIM: 125645
 • HGNC: 3036
 • UniProtKB: Q02487
 • Genatlas: DSC2
 • GenCC: DSC2
 • Ensembl: ENSG00000134755
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q02487
 • LOVD: DSC2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.