Orphanet: dystrobrevin alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DTNA - dystrobrevin alpha

 • Synonim(y) : D18S892E, DRP3, DTN, DTN-1, DTN-2, DTN-3, dystrophin-related protein 3
 • Poprzednie symbole i nazwy : dystrobrevin, alpha
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q12.1
 • OMIM: 601239
 • HGNC: 3057
 • UniProtKB: Q9Y4J8
 • Genatlas: DTNA
 • GenCC: DTNA
 • Ensembl: ENSG00000134769
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y4J8
 • LOVD: DTNA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.