Orphanet: dual oxidase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DUOX2 - dual oxidase 2

 • Synonim(y) : dual oxidase-like domains 2, flavoprotein NADPH oxidase, LNOX2, NADH/NADPH thyroid oxidase p138-tox, NADPH oxidase/peroxidase DUOX2, NADPH thyroid oxidase 2, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase, P138-TOX, P138(TOX), THOX2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q21.1
 • OMIM: 606759
 • HGNC: 13273
 • UniProtKB: Q9NRD8
 • Genatlas: DUOX2
 • GenCC: DUOX2
 • Ensembl: ENSG00000140279
 • IUPHAR-DB: 2999
 • Reactome: Q9NRD8
 • LOVD: DUOX2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.