Orphanet: ectodysplasin A receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EDAR - ectodysplasin A receptor

 • Synonim(y) : ED1R, ED5, EDA1R, EDA3, Edar
 • Poprzednie symbole i nazwy : DL, ED3, ectodysplasin 1, anhidrotic receptor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q13
 • OMIM: 604095
 • HGNC: 2895
 • UniProtKB: Q9UNE0
 • Genatlas: EDAR
 • Ensembl: ENSG00000135960
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UNE0
 • LOVD: EDAR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.