Orphanet: endothelin receptor type B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EDNRB - endothelin receptor type B

 • Synonim(y) : ETB
 • Poprzednie symbole i nazwy : HSCR, HSCR2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q22.3
 • OMIM: 131244
 • HGNC: 3180
 • UniProtKB: P24530
 • Genatlas: EDNRB
 • Ensembl: ENSG00000136160
 • IUPHAR-DB: 220
 • Reactome: P24530
 • LOVD: EDNRB

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.