Orphanet: epidermal growth factor receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EGFR - epidermal growth factor receptor

 • Synonim(y) : ERBB1, erb-b2 receptor tyrosine kinase 1, ERRP, erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog (avian)
 • Poprzednie symbole i nazwy : ERBB, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7p11.2
 • OMIM: 131550
 • HGNC: 3236
 • UniProtKB: P00533
 • Genatlas: EGFR
 • Ensembl: ENSG00000146648
 • IUPHAR-DB: 1797
 • Reactome: P00533
 • LOVD: EGFR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.