Orphanet: eukaryotic translation initiation factor 2B subunit alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EIF2B1 - eukaryotic translation initiation factor 2B subunit alpha

 • Synonim(y) : EIF-2B, EIF2BA, EIF-2Balpha
 • Poprzednie symbole i nazwy : EIF2B, eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 1 (alpha, 26kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 1 alpha, 26kDa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.31
 • OMIM: 606686
 • HGNC: 3257
 • UniProtKB: Q14232
 • Genatlas: EIF2B1
 • GenCC: EIF2B1
 • Ensembl: ENSG00000111361
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14232
 • LOVD: EIF2B1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.