Orphanet: eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EIF2B2 - eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta

 • Synonim(y) : EIF2B, EIF-2Bbeta
 • Poprzednie symbole i nazwy : eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 (beta, 39kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta, 39kDa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 606454
 • HGNC: 3258
 • UniProtKB: P49770
 • Genatlas: EIF2B2
 • Ensembl: ENSG00000119718
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49770
 • LOVD: EIF2B2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.