Orphanet: aminomethyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AMT - aminomethyltransferase

 • Synonim(y) : GCST, glycine cleavage system protein T, NKH
 • Poprzednie symbole i nazwy : aminomethyltransferase (glycine cleavage system protein T)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p21.31
 • OMIM: 238310
 • HGNC: 473
 • UniProtKB: P48728
 • Genatlas: AMT
 • Ensembl: ENSG00000145020
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P48728
 • LOVD: AMT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.