Orphanet: ankyrin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ANK2 - ankyrin 2

 • Synonim(y) : CFAP87, FAP87
 • Poprzednie symbole i nazwy : LQT4, ankyrin 2, neuronal, long (electrocardiographic) QT syndrome 4
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q25-q26
 • OMIM: 106410
 • HGNC: 493
 • UniProtKB: Q01484
 • Genatlas: ANK2
 • GenCC: ANK2
 • Ensembl: ENSG00000145362
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q01484
 • LOVD: ANK2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.