Orphanet: amyloid beta precursor protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

APP - amyloid beta precursor protein

 • Synonim(y) : alpha-sAPP, peptidase nexin-II
 • Poprzednie symbole i nazwy : AD1, Alzheimer disease, amyloid beta (A4) precursor protein
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 21q21.3
 • OMIM: 104760
 • HGNC: 620
 • UniProtKB: P05067
 • Genatlas: APP
 • Ensembl: ENSG00000142192
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P05067
 • LOVD: APP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.