Orphanet: aristaless related homeobox
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ARX - aristaless related homeobox

 • Synonim(y) : cancer/testis antigen 121, CT121, EIEE1, ISSX
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRX29, MRX32, MRX33, MRX36, MRX38, MRX43, MRX54, MRX76, MRX87, MRXS1, PRTS, mental retardation, X-linked 29, mental retardation, X-linked 32, mental retardation, X-linked 33, mental retardation, X-linked 36, mental retardation, X-linked 38, mental retardation, X-linked 43, mental retardation, X-linked 54, mental retardation, X-linked 76, mental retardation, X-linked 87
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp21.3
 • OMIM: 300382
 • HGNC: 18060
 • UniProtKB: Q96QS3
 • Genatlas: ARX
 • Ensembl: ENSG00000004848
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: ARX

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.