Orphanet: ATCAY kinesin light chain interacting caytaxin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ATCAY - ATCAY kinesin light chain interacting caytaxin

 • Synonim(y) : BNIP-H, Cayman ataxia, caytaxin
 • Poprzednie symbole i nazwy : ATCAY, caytaxin, ataxia, cerebellar, Cayman type
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.3
 • OMIM: 608179
 • HGNC: 779
 • UniProtKB: Q86WG3
 • Genatlas: ATCAY
 • Ensembl: ENSG00000167654
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q86WG3
 • LOVD: ATCAY

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.