Orphanet: elastase, neutrophil expressed
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ELANE - elastase, neutrophil expressed

 • Synonim(y) : HLE, HNE, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN-E, PMN Elastase, polymorphonuclear leukocyte elastase
 • Poprzednie symbole i nazwy : ELA2, elastase 2, neutrophil
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.3
 • OMIM: 130130
 • HGNC: 3309
 • UniProtKB: P08246
 • Genatlas: ELANE
 • GenCC: ELANE
 • Ensembl: ENSG00000197561
 • IUPHAR-DB: 2358
 • Reactome: P08246
 • LOVD: ELANE

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.