Orphanet: enamelin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ENAM - enamelin

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : AIH2, amelogenesis imperfecta 2, hypocalcification (autosomal dominant)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q13.3
 • OMIM: 606585
 • HGNC: 3344
 • UniProtKB: Q9NRM1
 • Genatlas: ENAM
 • Ensembl: ENSG00000132464
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NRM1
 • LOVD: ENAM

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.