Orphanet: endoglin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ENG - endoglin

 • Synonim(y) : CD105, END, HHT1
 • Poprzednie symbole i nazwy : ORW, ORW1, Osler-Rendu-Weber syndrome 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.11
 • OMIM: 131195
 • HGNC: 3349
 • UniProtKB: P17813
 • Genatlas: ENG
 • Ensembl: ENSG00000106991
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P17813
 • LOVD: ENG

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.