Orphanet: E1A binding protein p300
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EP300 - E1A binding protein p300

 • Synonim(y) : histone acetyltransferase p300, KAT3B, p300
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.2
 • OMIM: 602700
 • HGNC: 3373
 • UniProtKB: Q09472
 • Genatlas: EP300
 • Ensembl: ENSG00000100393
 • IUPHAR-DB: 2735
 • Reactome: Q09472
 • LOVD: EP300

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.