Orphanet: ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ERCC2 - ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit

 • Synonim(y) : EM9, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 2 protein, MAG, MGC102762, MGC126218, MGC126219, TFIIH, TFIIH basal transcription factor complex helicase XPB subunit
 • Poprzednie symbole i nazwy : XPD, excision repair cross-complementation group 2, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 2, xeroderma pigmentosum complementary group D
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.32
 • OMIM: 126340
 • HGNC: 3434
 • UniProtKB: P18074
 • Genatlas: ERCC2
 • GenCC: ERCC2
 • Ensembl: ENSG00000104884
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P18074
 • LOVD: ERCC2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.