Orphanet: coagulation factor XI
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

F11 - coagulation factor XI

 • Synonim(y) : FXI, plasma thromboplastin antecedent
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q35.2
 • OMIM: 264900
 • HGNC: 3529
 • UniProtKB: P03951
 • Genatlas: F11
 • Ensembl: ENSG00000088926
 • IUPHAR-DB: 2360
 • Reactome: P03951
 • LOVD: F11

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.