Orphanet: FA complementation group C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FANCC - FA complementation group C

 • Synonim(y) : FA3, FAC
 • Poprzednie symbole i nazwy : FACC, Fanconi anemia complementation group C
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q22.32
 • OMIM: 613899
 • HGNC: 3584
 • UniProtKB: Q00597
 • Genatlas: FANCC
 • Ensembl: ENSG00000158169
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q00597
 • LOVD: FANCC

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.