Orphanet: FA complementation group D2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FANCD2 - FA complementation group D2

 • Synonim(y) : FAD, FA-D2
 • Poprzednie symbole i nazwy : FACD, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p25.3
 • OMIM: 613984
 • HGNC: 3585
 • UniProtKB: Q9BXW9
 • Genatlas: FANCD2
 • Ensembl: ENSG00000144554
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9BXW9
 • LOVD: FANCD2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.