Orphanet: FA complementation group F
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FANCF - FA complementation group F

 • Synonim(y) : FAF
 • Poprzednie symbole i nazwy : Fanconi anemia complementation group F
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p14.3
 • OMIM: 613897
 • HGNC: 3587
 • UniProtKB: Q9NPI8
 • Genatlas: FANCF
 • Ensembl: ENSG00000183161
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NPI8
 • LOVD: FANCF

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.