Orphanet: fukutin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FKTN - fukutin

 • Synonim(y) : LGMD2M
 • Poprzednie symbole i nazwy : FCMD, Fukuyama type congenital muscular dystrophy (fukutin)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q31.2
 • OMIM: 607440
 • HGNC: 3622
 • UniProtKB: O75072
 • Genatlas: FKTN
 • GenCC: FKTN
 • Ensembl: ENSG00000106692
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: FKTN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.