Orphanet: fibroblast growth factor 14
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FGF14 - fibroblast growth factor 14

 • Synonim(y) : FHF4, SCA27
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q33.1
 • OMIM: 601515
 • HGNC: 3671
 • UniProtKB: Q92915
 • Genatlas: FGF14
 • GenCC: FGF14
 • Ensembl: ENSG00000102466
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q92915
 • LOVD: FGF14

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.