Orphanet: fukutin related protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FKRP - fukutin related protein

 • Synonim(y) : FKTR, LGMD2I, MDC1C
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.32
 • OMIM: 606596
 • HGNC: 17997
 • UniProtKB: Q9H9S5
 • Genatlas: FKRP
 • GenCC: FKRP
 • Ensembl: ENSG00000181027
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: FKRP

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.