Orphanet: folliculin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FLCN - folliculin

 • Synonim(y) : BHD, DENND8B, MGC17998, MGC23445
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p11.2
 • OMIM: 607273
 • HGNC: 27310
 • UniProtKB: Q8NFG4
 • Genatlas: FLCN
 • GenCC: FLCN
 • Ensembl: ENSG00000154803
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: FLCN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.