Orphanet: FRAS1 related extracellular matrix 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FREM2 - FRAS1 related extracellular matrix 2

 • Synonim(y) : DKFZp686J0811
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q13.3
 • OMIM: 608945
 • HGNC: 25396
 • UniProtKB: Q5SZK8
 • Genatlas: FREM2
 • GenCC: FREM2
 • Ensembl: ENSG00000150893
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: FREM2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.