Orphanet: glucosidase alpha, acid
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GAA - glucosidase alpha, acid

 • Synonim(y) : glycogen storage disease type II, Pompe disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : glucosidase, alpha; acid
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q25.3
 • OMIM: 606800
 • HGNC: 4065
 • UniProtKB: P10253
 • Genatlas: GAA
 • Ensembl: ENSG00000171298
 • IUPHAR-DB: 2611
 • Reactome: P10253
 • LOVD: GAA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.