Orphanet: glucosylceramidase beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GBA - glucosylceramidase beta

 • Synonim(y) : GBA1
 • Poprzednie symbole i nazwy : GLUC, glucosidase, beta, acid, glucosidase, beta; acid (includes glucosylceramidase), glucosylceramidase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q22
 • OMIM: 606463
 • HGNC: 4177
 • UniProtKB: P04062
 • Genatlas: GBA
 • Ensembl: ENSG00000177628
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04062
 • LOVD: GBA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.