Orphanet: glutaryl CoA dehydrogenase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GCDH - glutaryl-CoA dehydrogenase

 • Synonim(y) : ACAD5
 • Poprzednie symbole i nazwy : Glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.13
 • OMIM: 608801
 • HGNC: 4189
 • UniProtKB: Q92947
 • Genatlas: GCDH
 • Ensembl: ENSG00000105607
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q92947
 • LOVD: GCDH

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.