Orphanet: glial cell derived neurotrophic factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GDNF - glial cell derived neurotrophic factor

 • Synonim(y) : astrocyte-derived trophic factor, ATF1, ATF2, glial cell line derived neurotrophic factor, glial derived neurotrophic factor, HFB1-GDNF
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5p13.2
 • OMIM: 600837
 • HGNC: 4232
 • UniProtKB: P39905
 • Genatlas: GDNF
 • Ensembl: ENSG00000168621
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P39905
 • LOVD: GDNF

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.