Orphanet: galactosidase alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GLA - galactosidase alpha

 • Synonim(y) : GALA
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq22.1
 • OMIM: 300644
 • HGNC: 4296
 • UniProtKB: P06280
 • Genatlas: GLA
 • GenCC: GLA
 • Ensembl: ENSG00000102393
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P06280
 • LOVD: GLA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.