Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ADGRG1 - adhesion G protein-coupled receptor G1

 • Synonim(y) : TM7LN4, TM7XN1
 • Poprzednie symbole i nazwy : G protein-coupled receptor 56, GPR56
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q21
 • OMIM: 604110
 • HGNC: 4512
 • UniProtKB: Q9Y653
 • Genatlas: GPR56
 • Ensembl: ENSG00000205336
 • IUPHAR-DB: 186
 • Reactome: -
 • LOVD: ADGRG1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.