Orphanet: glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GRIA3 - glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3

 • Synonim(y) : GluA3, GLURC, MRX94
 • Poprzednie symbole i nazwy : GLUR3, Glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq25
 • OMIM: 305915
 • HGNC: 4573
 • UniProtKB: P42263
 • Genatlas: GRIA3
 • Ensembl: ENSG00000125675
 • IUPHAR-DB: 446
 • Reactome: P42263
 • LOVD: GRIA3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.