Orphanet: gelsolin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GSN - gelsolin

 • Synonim(y) : amyloidosis, Finnish type, DKFZp313L0718
 • Poprzednie symbole i nazwy : Gelsolin (amyloidosis, Finnish type)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q33.2
 • OMIM: 137350
 • HGNC: 4620
 • UniProtKB: P06396
 • Genatlas: GSN
 • Ensembl: ENSG00000148180
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P06396
 • LOVD: GSN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.