Orphanet: HCLS1 associated protein X 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HAX1 - HCLS1 associated protein X-1

 • Synonim(y) : HAX-1, HCLS1 (and PKD2) associated protein, HCLSBP1, HS1BP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q21.3
 • OMIM: 605998
 • HGNC: 16915
 • UniProtKB: O00165
 • Genatlas: HAX1
 • GenCC: HAX1
 • Ensembl: ENSG00000143575
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O00165
 • LOVD: HAX1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.