Orphanet: HTT
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HTT - huntingtin

 • Synonim(y) : IT15
 • Poprzednie symbole i nazwy : HD, Huntingtin (Huntington disease)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p16.3
 • OMIM: 613004
 • HGNC: 4851
 • UniProtKB: P42858
 • Genatlas: HTT
 • Ensembl: ENSG00000197386
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P42858
 • LOVD: HTT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.