Orphanet: hexosaminidase subunit alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HEXA - hexosaminidase subunit alpha

 • Synonim(y) : beta-hexosaminidase subunit alpha, GM2 gangliosidosis, Tay Sachs disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : hexosaminidase A (alpha polypeptide)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q23
 • OMIM: 606869
 • HGNC: 4878
 • UniProtKB: P06865
 • Genatlas: HEXA
 • GenCC: HEXA
 • Ensembl: ENSG00000213614
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P06865
 • LOVD: HEXA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.