Orphanet: hexokinase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HK1 - hexokinase 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.1
 • OMIM: 142600
 • HGNC: 4922
 • UniProtKB: P19367
 • Genatlas: HK1
 • Ensembl: ENSG00000156515
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P19367
 • LOVD: HK1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.