Orphanet: hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HPRT1 - hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1

 • Synonim(y) : HGPRT, Lesch-Nyhan syndrome
 • Poprzednie symbole i nazwy : HPRT
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq26.2-q26.3
 • OMIM: 308000
 • HGNC: 5157
 • UniProtKB: P00492
 • Genatlas: HPRT1
 • Ensembl: ENSG00000165704
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00492
 • LOVD: HPRT1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.