Orphanet: HR lysine demethylase and nuclear receptor corepressor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HR - HR lysine demethylase and nuclear receptor corepressor

 • Synonim(y) : AU
 • Poprzednie symbole i nazwy : ALUNC, Hairless homolog (mouse), hair growth associated
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p21.3
 • OMIM: 602302
 • HGNC: 5172
 • UniProtKB: O43593
 • Genatlas: HR
 • Ensembl: ENSG00000168453
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43593
 • LOVD: HR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.