Orphanet: heat shock protein family B small member 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HSPB1 - heat shock protein family B (small) member 1

 • Synonim(y) : CMT2F, Hs.76067, Hsp25, HSP27, HSP28
 • Poprzednie symbole i nazwy : heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q11.23
 • OMIM: 602195
 • HGNC: 5246
 • UniProtKB: P04792
 • Genatlas: HSPB1
 • Ensembl: ENSG00000106211
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04792
 • LOVD: HSPB1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.