Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IL10 - interleukin 10

 • Synonim(y) : CSIF, cytokine synthesis inhibitory factor, IL-10, IL10A, T-cell growth inhibitory factor, TGIF
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q32.1
 • OMIM: 124092
 • HGNC: 5962
 • UniProtKB: P22301
 • Genatlas: IL10
 • Ensembl: ENSG00000136634
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P22301
 • LOVD: IL10

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.