Orphanet: integral membrane protein 2B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ITM2B - integral membrane protein 2B

 • Synonim(y) : BRI, BRI2, BRICD2B, BRICHOS domain containing 2B, E25B, E3-16
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q14.2
 • OMIM: 603904
 • HGNC: 6174
 • UniProtKB: Q9Y287
 • Genatlas: ITM2B
 • Ensembl: ENSG00000136156
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y287
 • LOVD: ITM2B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.