Orphanet: potassium voltage gated channel subfamily J member 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KCNJ2 - potassium voltage-gated channel subfamily J member 2

 • Synonim(y) : IRK1, Kir2.1, LQT7
 • Poprzednie symbole i nazwy : potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q24.3
 • OMIM: 600681
 • HGNC: 6263
 • UniProtKB: P63252
 • Genatlas: KCNJ2
 • Ensembl: ENSG00000123700
 • IUPHAR-DB: 430
 • Reactome: P63252
 • LOVD: KCNJ2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.