Orphanet: potassium voltage gated channel subfamily Q member 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KCNQ2 - potassium voltage-gated channel subfamily Q member 2

 • Synonim(y) : BFNC, ENB1, HNSPC, KCNA11, Kv7.2
 • Poprzednie symbole i nazwy : EBN, EBN1, potassium channel, voltage gated KQT-like subfamily Q, member 2, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.33
 • OMIM: 602235
 • HGNC: 6296
 • UniProtKB: O43526
 • Genatlas: KCNQ2
 • Ensembl: ENSG00000075043
 • IUPHAR-DB: 561
 • Reactome: O43526
 • LOVD: KCNQ2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.