Orphanet: kinesin family member 1B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KIF1B - kinesin family member 1B

 • Synonim(y) : HMSNII, KIAA0591, KLP
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT2, CMT2A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 605995
 • HGNC: 16636
 • UniProtKB: O60333
 • Genatlas: KIF1B
 • Ensembl: ENSG00000054523
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O60333
 • LOVD: KIF1B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.